Niederlassung Tianjin

Hansa Meyer Global Transport (Shanghai) Co. Ltd., Tianjin Branch

 

Room 809, Seascape Building, No.197 Plage 15 Road

Tianjin Port Free Trade Zone

Tianjin 300457, China

 

Tel:     +86 (22) 2579 4326

 

 

Mrs. Lillian Yuan
Managing Director